• E-DERGİ
  • HAKKIMIZDA
  • KÜNYE
  • KANAL DENTAL
  • SİTENE EKLE
  • RSS
  • ARŞİV
  • İLETİŞİM
  • YENİ ÜYELİK
  • ÜYE GİRİŞİ
BÖLÜM: - 
SAHTE DİŞ HEKİMİNE 5 YIL HAPİS CEZASI VERİLECEK !…

SAHTE DİŞ HEKİMİNE 5 YIL HAPİS CEZASI VERİLECEK !…

Sağlık Bakanı Recep Akdağ kadrosu ile 27 Haziran Çarşamba gecesi geç saatlere kadar görüşülerek kabul edilen yasa için meclis genel kurulunda idi. 190 sayılı genel kadro ve usulü hakkındaki KHK de değişiklik ön gören yasa tasarı görüşüldü.Bu günün ertesinde ise TBMM Adalet Komisyonunda temel ceza mevzuatına uyum öngören yasa tasarısı kabul edildi.

Buna göre eksikliklerini ihtara rağmen zamanında gidermeyen özel hastanelere 5 bin YTL, yatan hastalardan fazla ücret alanlara 10 bin YTL para cezası uygulanacak. Sahte doktor ve diş hekimlerine  ise  çıkarılan bu yasa ile  5 yıla kadar hapis cezası verilecek.Bu  yasalar  Dişhekimlerinin  ilgi alanına girmesine rağmen TBMM deki dişhekimi vekillerin sessiz kalması; aksine muhalefet ve iktidara  mensup dişhekimi olmayan tıp doktoru olan vekillerce  konuşularak kanunlaşması ise  şaşkınlıkla  karşılandı.

Sağlık Bakanlığı’na bağlı okulların Milli Eğitim Bakanlığı’na devredilmesiyle boşalan kadroların yerine yeni kadrolar ihdas edilmesini öngören teklif Meclis Genel Kurulu’nda kabul edilmesi  ile doktor, diş hekimi, eczacı, diyetisyen, sosyal çalışmacı, odyolog, fizyoterapist, psikolog, çocuk gelişimci ve sağlık teknikeri branşlarında  çalışanlara 9.690 kadro verildi. Ayrıca Kamu kurumlarında çalışan eczacılarla, hemşire ve ebelerin döner sermaye payları da artırıldı.
Diğer yandan geçtiğimiz 31.05.2006 Çarşamba günü   Türk Dişhekimleri Birliği Merkez Yönetim Kurulu ile 28  vilayetin Diş hekimleri Odasının  Başkan ve Yöneticilerinin  katıldığı bir gurup  dişhekimi  Sağlık Bakanı Prof.Dr. Recep AKDAĞ’ı makamında ziyaret ederek   dişhekimlerinin  yaşadıkları sorunları bakana ifade etmişlerdi.Bu  görüşmede  TBMM dişhekimi milletvekillerinin  de  hazır bulunarak sorunları aktarması ve özellikle özel  muayenehanelerden hizmet alınması  talebi  üzerinde durulmuştu.Önceki akşam(27 Haziran 2006 Salı)  gece  03.00  lere  kadar süren  görüşmelerde sadece  muhalefet milletvekillerince  dile getirilen  diş sağlığı  sorunları için  dişhekimi  vekillerin  konu hakkında  söz almaması  ise  Dişhekimleri  arasında  şaşkınlıkla karşılandı.
Konu  hakkında  bugün  ( 28 Haziran 2007 Çarşamba)  itibariyle  DENTAL GAZETE için  görüştüğümüz  iki dişhekimi  milletvekilin den   Prof. Dr. Muzaffer Gülyurt  Ajansımıza şunları  söyledi: ‘Biz  muhalefet  partisi gibi  her konuda konuşamayız.Konuşmaların  uzamaması  için söz almadık.Ancak  ben sayın Bakana  gidildiği zaman oradaydım.Konu ile  alakalı  kendisinin  bilgisi var.’ dedi.

Öte  yandan Ankara  Milletvekili  Dişhekimi  Remziye  Öztoprak’la  görüşen  Dentha Ajans  ‘Hatay  Milletvekili  Züheyr Amber’in  Ağız  Diş Sağlığı  Merkezlerine  926 dişhekimi  ataması yapıldığını; halbuki  halihazırda  iş sıkıntısı çeken diş muayenehanelerine sevk istemesini  bu kanunun görüşülmesinde  meclis  kürsüsünden   söylediğini hatırlatarak  neden  dişhekimi  milletvekillerinden böyle bir savunmanın  gelmediğini  sorması  üzerine  Öztoprak’tan  ‘ Ben  bu konuşmayı dinlemedim.Gece saat  03.e  kadar  oradaydım.Dörtte  evime gittim.İsterseniz  sizinle bu konuyu  özel bir röportajda  görüşelim..’  yanıtını  aldı.Halbuki Dişhekimi milletvekillerinin katılımıyla gerçekleştirilen  Mayıs  ayı bakanlık  toplantısında  ise ağırlıklı olarak kamunun muayenehanelerden hizmet satın alması üzerinde durulmuş ve bu konuda Bakanlık, Türk Dişhekimleri Birliği ve dişhekimi  milletvekillerinden temsilcilerin bulunacağı bir Çalışma Grubu oluşturulmasıkararlaştırılmıştı.

 

TBMM’nin görüşmeleri esnasında  ANAP Genel Başkan Yardımcısı Hatay  Milletvekili Züheyr Amber ise  dişhekimi  olmamasına rağmen  konuya  duyarlılığını  dile getirmek için  değişiklik  öngören  tasarı hakkında söz alıp konuşmasında  bakanlık kadrolaşmalarına değinerek;  yurdun değişik bölgelerinde açılan  kısa adı ADSM olan Ağız ve Diş Sağlığı Merkezlerine  926 diş tabibi ataması yapıldığını    ‘Bunun böyle olması gerekeceğine hali hazırda iş sıkıntısı çeken serbest muayenehanelere  sevk ile  çözümlenebileceğini’  Meclis kürsüsünden  söyledi.Daha sonra konuşmasında  kalifiye elemanların  kolay yetişmediğini belirten Amber   işin  hakkının  işin ehline  verilmesini  istedi.

 

Daha sonra söz alan AKP Kocaeli Milletvekili Nevzat DOĞAN ise hastanelerin tek çatı altında toplanması neticesin de yeni kadroların istah edilmesi gerekliliğini savunarak SSK kapsamında ilaç kuyruklarının artık görülmediğini ve sağlık hizmeti sunumunda  önemli rol alan doktorlar için AK Parti  iktidarının mecburi hizmeti kaldırdığını;  sözleşme ile 12.000 hemşirenin  Doğuya gönderildiğini aynı  başarının  Devlet Hizmeti Yükümlülüğü  adı ile doktorun  Doğuya zorunlu hizmete  gönderildiğini  İskandinavya’da  da   böyle olduğunu orada (kuzeye) mecburi  hizmete  doktorların  gittiğini söyledi. Kocaeli Milletvekili Nevzat DOĞAN 16 ilde açılan ADSM  lerdeki   Dişhekimi kadrolarına da İhtiyaç olduğunu söyledi. A tipi  yanık ünitelerine de değinen Doğan bu konuda  Üniversitelerden  yeni yerler açılmasında  destek  istedi.

 

 

CHP grup Başkan Milletvekili Samsun Milletvekili  Prof.Dr. Haluk KOÇ şahsı adına söz   aldığı   konuşmasında;  sağlıkta dönüşüm projesinin orta ve uzun vadede yarar getirmeyeceğini  söyleyerek sağlıktaki insan gücü organizasyonu ile finans sunumu na kadar iktidar ile muhalefetin  bir çok konuda  görüş  farklılığı   olduğunu söyledi. Farklılığı  örnekleyen Koç konuşmasına  kişi başına düşen gelirin  4000$’ın altında olduğu bir ülkede ulusal gelir pastasından çok geniş bir kesimin düşük bir dilim  aldığını söyleyerek  ‘Genel Sağlık Sigortası’nda en düşük para katma  ile  ödenen   miktarlarda   %35-45 arası insan bu sistem dışında kalacaktır’  dedi.
‘Bunu   2006’nın bu haziranında söylüyorum, 2008’de de bunun gerçeğini göreceğiz’ diyerek  konuşmasına devam eden CHP Milletvekili  Haluk Koç  Sağlık uygulamalarından en önemlisinin  aile hekimliği sisteminde küçük bir işletme anlayışının olduğu; burada o küçük işletmede katkı payı alınarak koruyucu hizmet alamayanların  bulunduğunu  ve bunun  ABD deki Newyork un  arka sokaklarında  sokakta yatanlara benzeyen bir manzara  olacağını   iddia  ederek  aile hekimliğinde  Düzce örneğinin yanlışlarını küçük  başlıklarla anlattı.Hizmet dağılım farklılığındaki Doğu ile Batının  gelişmiş  Bölgesindekilerin  gelişmemiş  bölgelerle  aynı pirimi ödeyen insanların  çok  olumsuzluklarla karşı karşıya olacağını söyledi.
Diğer  yandan  Samsun Milletvekili  Prof.Dr.Haluk  KOÇ  Geçtiğimiz  27  Mayıs’ta  Samsun Dişhekimleri odasını ziyaret  etmiş ve oda başkanı ile yönetiminden  bilgiler almış;  dişhekimliği  konusunda bugün Adalet  Komisyonunda görüşülen yasa için o günlerden  ilgili komisyon vekillerini arayarak  destek  vereceğini belirtmiş  ayrıca da  halkı  tepkiye davet etmiş ve kimsenin ‘bana ne’  demeye hakkı olmayacağını  söyleyerek  ‘ TBMM deki  Dişhekimi Milletvekillerinin’  konuya  sahip  çıkması  gerektiğini   söylemişti.
TBMM de  yasama görüşmelerinde  Koç’ un  konuşmasının ardından daha sonra   Kanun’un   tümü  üzerindeki  konuşmalar  tamamlanarak
Soru- cevaba geçildi .
4,5 milyar dolar katkı payı sağlayacağı  iddia  edilen; İMF  direktifleri  ile ayarlanan    sağlık  harcamalarındaki  kısıtlamaların  hangi kalemlerde  olacağına ait bir soruya cevap veren Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ sağlık harcamalarından tasarrufa geçmişte yaptığımız  gibi bundan sonrada kontrollü harcama  yapacağız’  diyerek  özellikle saf malzemelerde 2000’li yılların altında alımlar yaptıklarını söyledi.
Teklifin  tümü   üzerindeki  görüşmelerin  tamamlanıp  maddelere  geçilmesi   oylamaya  sunularak   karar  yeter sayısının var olması üzerine  maddelere geçildi. 

 

1. maddenin okunmasından sonra ordu CHP Milletvekili Sami TAN DOĞDU  söz alarak mevcut olan doktor sayısını arttırıp kadrosu olmayan yere ebe atamak bu kanunun  gerekçesi  olması dolayısı ile bunu yaptıkları için Bakanlığı kutladığını ancak sağlık bakanının “ben dedim oldu” zihniyetinin kendilerini yaraladığını; 174 hastane sahibinin bir ayak parmağından 3,5-4 milyar fatura çıkarmayacaklarına  dair söz   alındığını  sağlık bakanına hatırlatarak  Düzce’de aile hekimliğini  incelemek üzere gittiğini ancak  görünen o ki Almanya ve İngiltere nin  bu sistemi terk ettiği halde  Ekvatorda  kullanıldığını  Ekvatorun ise  4 milyon gibi küçük   nüfuslara hitap ettiğini;  Bakanın ve bizzat kendinin  de İstanbul da katıldığı  bir   panelde  konuşulduğunu  anlattı.
60 milyon Euro’luk bir üreme kampanyası hakkında Hilton otelinde yapılan bir panele doktor olarak katıldığını söyleyen ordu CHP Milletvekili Dr. Tan doğdu  bu yardımın  özünün başka yere kaydırıldığını çocuk doğum öncesi annenin ve çocuk doğduktan sonra da okula gidene  kadar bu parayı alması için  verildiğini söylerken  burada HAK-İŞ   sendikası  ile   bunun yapılmasının  da kendisini düşündürdüğünü  söyledi.
Diğer  yandan  8 trilyonluk 2004 deki ilacın  2005de devlete   maliyetinin 100 trilyon olduğunu söyleyen doktor Milletvekili  hastaların  550 Milletvekiline geldiğini  söyleyerek  sağlık  politikasının  devlet politikasından   ayrılmaması  gerektiğini   vurguladı.

 

ANAP Ankara Milletvekili Muzaffer Kurtulmuşoğlu  ise; ‘Keşke  bu  konuşmaları  gecenin bu vaktinde değil  gündüz  konuşabilseydik ve 70 milyon insan bizi dinleseydi’  diyerek sözüne başladı. Milletvekili 1. madde’yi okuyarak doğru olan yöntemin  belirlendiğini  ancak  ortalığın güllük gülistanlık gösterilmene canının sıkıldığını söyleyerek
Ankara  hastanesinde  sarf  malzemesinin  olmadığını İstanbul da bir hastanede   ise  nöroloji  servisinin   hemşire   yokluğundan  kapandığını  29 adet  ilaç  firmasının  yolsuzluktan dolayı mahkemeye verildiğini  söyleyerek  sağlık bakanlığının bürokratlarına  bu alımı  yaptıklarından  dolayı bugüne kadar neler yapıldı? Diye sordu. ‘Doktor, profesör olabilirsin ama yönetici olamazsın’  diyen  vekil  sağlık bakanına ‘Sayın  Bakan numune hastanesinde neden yönetici yok diye  sormadınız ?”   şeklindeki  sorusunu  sorduktan sonra    “ Samimi söylüyorum sağlık A dan Z ye bozuktur. Bunu benim memleketime yapmaya kimsenin hakkı yoktur.”Dedi
Milletvekili Ferit Mevlüt Aslan Oğlu  ise   ‘Malatya   hastanesinin başhekiminin  neden çağırıp baskı  yapıldığını; kendinin yaptırdığı sağlık ocaklarına   kendinin  neden  çağrılmadığını bunun için bakanın baskı yapıp  yapmadığını sordu.
Buna cevap veren  Sağlık Bakanı Başhekimliğin ikinci görev olduğunu asıl  görevin  hekimlik   olduğunu söyledi.
2. maddenin  okunmasında sonra CHP Konya Milletvekili  Atilla Kart grubu ve şahsı adına selamlamasından sonra uzman tabip diş tabibi gibi kadroların  iptal edilenler  yerine  istihdam edilmesi  ve diş tabipler inin kura ile atanmasının   bu tür   düzenlemelerin  şekli anlamda   bir yasa teklifi olduğunun anlaşıldığını 6 Ocak 2005 de kabul edilen 5288 sayılı kanunda da bu anda yapılan bu değişiklikleri  makul  karşıladıklarını   söyledi. Ancak 1988 kadronun   vekaleten yönetildiği kamu hizmetlerinde Açık Hukuk İhlallerinin  yapıldığını söyledi. İşin esasında dört yılını dolduran bir hükümetten  söz edildiğini henüz altı aylık bir süreçten söz edilmediğini  oligarşik  bürokrasi varsa  bunun hükümetin eseri olduğunu söyledi.
1199 sayılı kanun maddelerine verilen önerge ile teknik düzenlenmelerin   yapıldığı  2.  madde  bu  şekli ile kabul edildi.
Daha sonra 3 maddeye geçildi.
CHP Konya Milletvekili Atilla Kurt tekrar bu maddenin okunmasından sonra söz olarak ilaç sektöründeki soygunu anlatmaya geçmeden önce mevzuat sağlık bakanlığın  da nitelikli   bürokratlarının   olup olmadığını bu   çetelerle   bu   bürokratların  ilişkide olup olmadığının sorgulanmasının yapılmadığını   söyledi.
Nisan 2005  Başbakanlık   raporunda ilaç firması ve 29 firma ile yapılan  yolsuzluğun  tutarının  6 milyar $   olduğunu  iddia  eden  Kurt  bunun Türkiye’ nin yatırım tutarının yarısı olduğunu söyledi. Devletin Cumhuriyet  Başsavcısının    İstanbul’dan  yazdığı  yazıyı  okuyan Konya Milletvekilinin sağlık bakanlığına yazdığı bir yazıda  Mayıs 2006 da sağlık bakanlığının neden müdahil olmadığını sordu. İstanbul 10. ağır ceza mahkemelerinde  devam eden mahkemeninde  kamu hukuku adına takip edilmediğini sorduğunu söyledi.
Başbakanlık raporunu  okuyarak  sorularını  soran Konya Milletvekili  Kurt ilaç eczacılık şube Müdürleri hakkında neden adli takibat yapılmadığını raporların incelenmesinde  suç  ilişkileri ve zarar miktarının tespit edilmesine rağmen SUÇLU’nun ( sorumluların ) bulunmadığını söyleyen savcının yazsından “tuz koktu” dedirttirmemek için soruşturmaların yapılmasını olmazsa bu soruşturmaya Başbakanlık teftiş  kuruluna bunun yaptırılmasını talep ettiğini ve bakanlığa yönelik  olan bu “ iddianame” ye  demogoji  yapmadan;  saptırma yapmadan bu sorulara cevap vermesini talep eden Konya CHP Milletvekili Kurt  salondan gelen “soru önergesi verdinmi” sorusuna   soru önergesi verdiğini söyleyerek aradan geçen 15 aya rağmen neden sağlık bakanının kamuoyunu aydınlatıcı  bir beyan vermediğini, 2009 da bu davaların  zaman aşımına uğrayacağını söyledi. Gelinen noktada sağlık bakanının  tarikat kadrolaşmasını bir tarafa bırakarak onu görevini yapmaya davet ediyorum diyerek   bu konuşma üzerine   Sağlık  Bakanının  cevap hakkının  doğmasını  sağladı.Arada  karşılıklı  atışmalardan  sonra salona başkanın müdahale  etmesi  ile söz alan  Bakan Akdağ  ise  ‘Milletvekilinin fahiş bir yanlış içinde olduğunu’ Türkiye’nin yıllık tüm ilaç harcama bedelinin 6 milyar dolar olduğunu söyleyerek savcının iddia namesinde kendiside bir hukukçu olan Konya Milletvekili Kurt’un  da hukuk yönünden yanlış yaptığını ve usul olarak devam etmekte olan bir davanın devam etmesinden dolayı bakanlık bürokratlarınınsavcının iddiasına karşılık bir açıklama yapamadıklarını yaptıkları anda bu davanın etkilenmesi söz konusu olacağı için etkilenmeden dolayı bürokratlar hakkında dava açıldığını söyledi.
3. madde oylamasının kabulünden   sonra madde 4 okunarak madde üzerinde söz alan Malatya CHP Milletvekili Ferit Mevlüt Aslan   dinlendi.
Malatya İnönü Üniversitesinin yılda 250 bin hastaya baktığını  söyleyen  Aslan  bu hastalara  hizmet veren 14 ameliyathanenin  açılmadığını bu hastaların  hepimizin hastası olduğunu;  burada Malatya Üniversitesinin  Rektörü   İle olan kavgadan dolayı o Üniversitede çalışan ebe- hemşirenin hizmetli kadrosunda   çalıştığını  söyledi.Bunun adının  siyaset olmadığını böyle bir siyasetten nefret ettiğini ve  esefle  kınadığını söyleyerek bunun bunun adı nedir ?  diye  sordu ve AKP hükümetini üniversite hastanelerine eğilmeye çağırdı. 25 ameliyathanenin  10’unun  açılmadığını  bununda nedeninin kadro olmadığını söyledi.
Maddenin oylamasından sonra 5.madde üzerinde  söz  alan CHP  Grup Başkanvekili  Samsun  Milletvekili Haluk Koç konuşmaların   seviyeli   geçmesini   talep ederken  madde 6 üzerinde eklenen soru önergesine  komisyon ve  hükümetin  katılması ile gerekçe  okutulup oylama sonucu  madde kabul edildi.
7. madde ve 8. madde kabulü sonrasında tümü oylamaya sunulan kanun  kabul edildi.
TBMM Adalet Komisyonu  ise   temel ceza mevzuatına uyum öngören yasa tasarısını kabul etti. Buna göre eksikliklerini ihtara rağmen zamanında gidermeyen özel hastanelere 5 bin YTL, yatan hastalardan fazla ücret alanlara 10 bin YTL para cezası uygulanacak.
Sahte doktor ve diş hekimlerine  ise  çıkarılan bu yasa ile  5 yıla kadar hapis cezası verilecek.


Dentha Ajans – Ankara / 2006-06-28Editör Dental Gazete    Tarih 17 Temmuz 2014, 22:25

YORUM YAZ
BU HABER İÇİN HENÜZ YORUM EKLENMEMİŞTİR.
 Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları, okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan Dental Gazete hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER Haberler HABERLERİ
HAFTANIN HABERLERİ
TIP  BAYRAMINDA % 25 İNDİRİM Sektör 2017’ye güçlü giriyor, hedef 1 milyar dolar: DİŞSİAD ile TDB arasında Prof.Dr. Mutlu Özcan’ın başarıları kendisine TÜBA adaylığı getirdi
 
E-POSTA LİSTESİ
 
      DİŞ HEKİMLİĞİNDE TÜRKİYE'NİN SESİ

www.dentalgazete.com’da yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Dental Gazete adına Dentha San. Tic. Ltd. Şti’ye aittir. İzin alınmadan kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Adres : Cennet Mah. Hürriyet Cad. Huzur Apt. No: 7 Kat: 1 D: 2 P.K.: 34290 Küçükçekmece/İstanbul
Tel : 0212 424 43 43
Faks : 0212 425 71 84